Termín podání žádosti: 01. 12. 2020 – 21. 1. 2021

Zaměření: Vytváření kulturního a společenského prostředí rozšiřováním a zkvalitňováním nabídky kulturních, volnočasových aktivit a společenských akcí, udržování dlouhodobých kulturních tradic a to opakovanými a jednorázovými projekty, podpora talentovaných jednotlivců, podpora volnočasových aktivit se zaměřením především na kulturní oblast. Pozn. Sice není výzva přímo pro EVVO, ale v rámci společenské akce by šlo zařadit environmentální osvětu. Celkem za program je max. 550 000 Kč.

Více informací.