Baťův institut ve Zlíně, který vznikl rekonstrukcí budov v bývalém baťovském průmyslovém areálu v centru města, spouští provoz své fotovoltaické elektrárny. V institutu sídlí krajská knihovna, krajská galerie i Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Začátkem ledna tohoto roku byla zahájena instalace fotovoltaických systémů na střechy krajského kulturně vzdělávacího centra 14|15 Baťův institut. Nyní je stavba fotovoltaické elektrárny již zkolaudována. Díky jejímu provozu dojde ke snížení spotřeby energie v objektu, a tím ke snížení provozních nákladů krajského kulturně vzdělávacího centra,“ uvedla mluvčí institutu Alena Babicová.

Budovy jsou v památkové zóně, zachován byl proto původní typ oken, což přináší vyšší spotřebu elektřiny. „Velká energetická náročnost je spojena s nezbytným zajištěním podmínek pro ochranu vystavených i uložených exponátů, uměleckých děl a knižního fondu, jak v samotných prostorách galerie, muzea a knihovny, tak v depozitářích a archivech. V letních i zimních měsících jsou zde vysoké náklady spojené se zajištěním stabilního prostředí,“ uvedla ředitelka institutu Petra Kubíková.

V situaci, kdy rostou ceny energií, je podle krajské radní Zuzany Fišerové (Piráti) nutné přemýšlet o alternativách a úsporných řešeních ve všech krajských objektech. „Proto jsem ráda ráda, že Baťův institut díky fotovoltaice může ušetřit značnou část provozních nákladů,“ uvedla. Průměrné roční náklady Baťova institutu na elektrickou energii byly za poslední tři roky 7,3 milionu korun.

Úspora elektrické energie by díky fotovoltaickému systému měla být asi deset procent z celkové roční spotřeby. „Předpokládaná doba návratnosti investice při získání dotace činí osm až devět let. Při nárůstu cen může být kratší,“ uvedla mluvčí.

Panely byly na střechy umístěny tak, aby tam i nadále byly k dispozici prostory pro kulturní a společenské akce. „Z toho důvodu byla zachována východní i západní část terasy 14. budovy, kde se pravidelně konají akce pro veřejnost,“ uvedla mluvčí.

Autor: Baťův institut ve Zlíně
Zdroj: ČTK