Ministerstvo počítá s příjmy téměř 38,7 miliardy korun, z čehož 18,6 miliardy korun pokryjí peníze z evropských fondů bez financí ze společné zemědělské politiky. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery mají být 19,9 miliardy korun, daňové příjmy necelých 112 milionů korun. Výdaje financované nebo spolufinancované z evropských peněz budou téměř 18,8 miliardy korun. Oproti původnímu návrhu se tyto částky nezměnily.

O 300 milionů korun více však vzrostou výdaje MŽP na ochranu klimatu a ovzduší, a to na 3,8 miliardy korun. Dotace Státnímu fondu životního prostředí ČR zůstává stejná, tedy přes 9,6 miliardy korun. To se týká i peněz na ochranu přírody a krajiny, které jsou 1,9 miliardy korun a technické ochrany životního prostředí ve výši 3,4 miliardy korun. Na platy zaměstnanců a platby za provedenou práci MŽP letos vyhradilo přes 968 milionů korun.

Důvodem navýšení schodku státního rozpočtu pro letošní rok z 280 miliard na 330 miliard korun jsou například miliardové náklady na další růst důchodů, na úsporný tarif energií nebo na zvládnutí uprchlické krize.

Autor: MŽP
Zdroj: ČTK