Petici za navrácení deseti procent zemědělské půdy přírodě spustila na internetu liberecká ekologická organizace Čmelák. Jedním z cílů je, aby krajina byla odolnější vůči změnám klimatu. V tiskové zprávě o tom dnes informovali zástupci Čmeláku.  

I když o potřebě obnovy naší krajiny mnozí mluví, ve skutečnosti se ale stále nic zásadního neděje. Nové tůně, remízky či aleje jsou spíše výsledkem práce nadšenců než systematického přístupu státu. Systém zemědělských dotací zemědělce navíc nijak nemotivuje, aby rozčlenili obrovská pole. Proto chceme, aby dotace pobírali jen ti, kdo vyčlení část polí právě na přírodní prvky,“ řekl předseda Čmeláka Jan Korytář.

Podle ekologických aktivistů by toto opatření pomohlo i při hledání vhodných pozemků pro návrat krajinných prvků do zemědělské krajiny. „Stát dnes sice podporuje výsadby stromů v krajině i vytváření tůní a malých vodních nádrží, problém je ale zajistit pro tato opatření potřebné pozemky. Zejména pokud se to týká velkých ploch polí, je to téměř nemožné,“ řekla ředitelka Čmeláka Jana Bujoková.
Čmelák se posledních 28 let zaměřuje na ochranu biodiverzity, zadržování vody v krajině nebo přeměnu smrkových monokultur. Vlastní bezmála 70 hektarů přírodních pozemků, kde vytváří nová místa pro přírodu mimo již existující chráněná území.

Aby vyplácení dotací bylo více navázáno na různá ekologická opatření v krajině, prosazuje Čmelák spolu s dalšími ekologickými nevládními organizacemi i v rámci přípravy nového Strategického plánu zemědělské politiky. Vláda návrh tohoto plánu odeslala na začátku letošního roku Evropské komisi (EK), která k němu v dubnu ministerstvu zemědělství poslala řadu připomínek. Česko by podle EK mělo být ambicióznější hlavně v ekologii.

V současnosti se konají další jednání a finální verze strategického plánu by měla vzniknout do konce září. Musí také projít procesem SEA, který posuzuje hlavně koncepce řešení kvality životního prostředí. Poté by plán měla schválit vláda a do konce roku EK, aby nová pravidla mohla začít platit od začátku příštího roku. Mluvčí ministerstva zemědělství (MZe) na konci června řekl, že resort připravil návrh dotací, které mají zemědělce více motivovat k péči o krajinu. I o tomto návrhu budou podle něj s Evropskou komisí jednat.

Autor: Čmelák
Zdroj: ČTK