Šumavský národní park chce zvýšit populaci perlorodky říční v Teplé Vltavě. Ročně do řeky vypustí přibližně tisícovku uměle odchovaných jedinců. Momentálně v Teplé Vltavě žije zhruba 1500 kusů perlorodky říční a monitoring z loňského roku potvrzuje, že řada z vypuštěných mlžů ve volné přírodě vydrží.

Perlorodka říční je sladkovodní druh mlže, který se v České republice vyskytuje hlavně v Blanici, Malši, nebo sporadicky v Teplé Vltavě na Šumavě, uvedla hydrobioložka Správy NP Šumava Eva Zelenková. „Její nároky na kvalitu prostředí jsou vysoké, rozmnožování velmi složité a úspěšnost toho, že se perlorodka dožije svých až 140 let, je velice malá. Dospělosti se dožijí přinejlepším jen asi dvě procenta z celé generace,“ dodala.

Na začátku 90. let minulého století se uskutečnil průzkum perlorodek i v řece Blanici. Jejich početnost se tehdy odhadovala až na 115.000 kusů. Dnes, po třiceti letech, se jejich počet snížil na necelých 10.000. I na této řece se Správa NP Šumava různými opatřeními snaží populaci perlorodky stabilizovat nebo zvýšit.

Šumavský národní park, který dnes vysadil další tři desítky jedinců perlorodky, se snaží postupně zvyšovat výskyt tohoto živočicha různými kroky. „Asi nejviditelnějším opatřením ochrany biotopu perlorodky byla regulace vodáckého využití řeky Teplá Vltava. V roce 2005 byly stanoveny první limity a od roku 2010 byl zaveden systém splouvání Teplé Vltavy, jenž má jasná pravidla,“ uvedl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Správa NP podle Dvořáka také revitalizovala v minulosti narovnané a zahloubené vltavské přítoky Hučina, Jedlový a Žlebský, čímž došlo k podpoře přirozeného rozmnožování pstruhů. „Mnoho obcí z vlastní iniciativy vybudovalo v povodí Vltavy velmi účinné nové čističky odpadních vod. Vznikla výzkumná stanice v obci Dobrá a jsou realizovány další projekty. Všechny mají za úkol ochránit řeku s unikátně čistou vodou,“ dodal mluvčí.

Podle odborníků na ochranu přírody jsou pro perlorodku kritické především první roky života. Nevyhovuje jí totiž často poškozené prostředí řek. Pro perlorodku je důležitý také výskyt pstruha, který poskytuje ve svých žábrách prostředí pro larvy, z nichž pak vyrostou dospělí jedinci.

Autor: NP Šumava
Zdroj: ČTK