Sněmovna zřejmě schválí návrh na prodloužení certifikátu biopotravin nebo bioproduktů. Příslušnou novelu zákona o ekologickém zemědělství dnes propustila do závěrečného čtení. Schvalovat by ji mohla v červenci. Předloha zároveň zvyšuje horní hranici pokuty za klamání spotřebitele při prodeji výrobků označených jako produkty z ekologického zemědělství. Zemědělský výbor navrhuje, aby poskytovatelé přístupu k internetu museli blokovat přístup k webovým stránkám nabízejícím nebezpečné potraviny.

Certifikát biopotraviny nebo bioproduktu bude moci platit podle novely až 26 měsíců místo nynějších nejvýše 15 měsíců. Změna souvisí podle zdůvodnění s tím, že evropské nařízení prodlužuje lhůtu mezi kontrolami dodržování pravidel ekologické produkce až na dva roky. Nyní se musejí konat každý rok.

Za klamání spotřebitelů by podnikatelům hrozila podle předlohy až dvoumilionová pokuta, nyní činí horní hranice jeden milion korun. V letech 2018 a 2019 úřady pokutovaly podle zdůvodnění vždy pět takových přestupků, nejvyšší sankce představovala 20.000 korun. „Ve většině případů se jednalo o prodej prostřednictvím internetu,“ stojí v důvodové zprávě. Předloha zavádí také nový přestupek se stejnou sazbou až dva miliony korun. Míří na podnikatele, kteří by uváděli bioprodukty do oběhu, aniž by byli registrováni v systému ekologického zemědělství.

Novela na základě nových evropských předpisů uzákoní zřízení elektronické databáze, která umožní podnikatelům v ekologickém zemědělství nabízet ekologicky chovaná zvířata. Nyní se registr vztahuje podle českého zákona jen na osivo a na rozmnožovací materiál rostlin. Pojem ekologický podnikatel nahrazuje novela pojmem ekologický zemědělec.

Zemědělský výbor chce do zákona vložit ustanovení, které stanoví povinnost dovozců produktů ekologického zemědělství uhradit náklady vzniklé v souvislosti s kontrolou dovozu těchto produktů. Jde hlavně o náklady na laboratorní rozbory a paušální náklady. O náhradě nákladů rozhodne příslušná instituce. Zemědělský výbor navrhl rozšířit působnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce tak, že inspekce by nově měla vykonávat kontroly podle zákona o ekologickém zemědělství.

Inspekce má také nově vést seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin. Seznam bude rovněž obsahovat takové potraviny, které porušují svým obsahem právní předpisy a k jejichž kontrole je inspekce příslušná. Poskytovatelé připojení k internetu by měli mít povinnost do 15 dnů ode dne zveřejnění zablokovat k takové stránce přístup.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) dnes před poslanci řekl, že pozměňovací návrhy výboru byly vypracovány v součinnosti s ministerstvem a jsou v souladu s jeho koncepcí. Přispějí podle něj ke zkvalitnění zákona, a proto je podpořil.

Skupina poslanců v čele s Davidem Pražákem (ANO) chce upravit požadované podmínky pro odbornost kontrolorů. Kontroloři dohlížející na zemědělce by mohli mít maturitu a nejméně pět let odborné praxe v oboru zemědělství, potravinářství, veterinářství nebo veterinární prevence. Kontroloři prověřující žadatele by také mohli mít maturitu a nejméně pět let odborné praxe v zemědělství a lesnictví, potravinářství a potravinářské chemii.

Autor a zdroj: ČTK