Pozemky o rozloze 6253 hektarů v majetku Státního pozemkového úřadu ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech se převedou pod Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky a na správy národních parků (NP). Převod je součástí dohody o spolupráci pozemkového úřadu a ministerstva životního prostředí (MŽP) o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. V tiskové zprávě o tom informovalo MŽP.

Rozloha pozemků odpovídá zhruba ploše NP Podyjí. Národní parky na území ČR mají celkem zhruba 119.000 hektarů. Na agenturu ochrany přírody bude převedeno 3058 hektarů pozemků, 1963 hektarů bude pod Správou NP Šumava, 500 hektarů se převede na Správu NP České Švýcarsko, 470 hektarů na Správu KRNAP (Krkonošského národního parku) a 262 hektarů na Správu NP Podyjí. Agentura pečuje hlavně o chráněné krajinné oblasti a další kategorie chráněných území na ploše více než 1,6 milionu hektarů.

Dohodu dnes podepsali zástupci MŽP a ministerstva zemědělství, pod které pozemkový fond spadá. Cílem dohody je podle nich také zvýšit ekologickou stabilitu, adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy. „Podepsáním dohody uvádíme do praxe naše úsilí v boji proti suchu a nedostatku vody působenému změnou klimatu,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Podobně dohodu komentovala i ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL). „Můžeme očekávat, že nás v následujících letech čekají delší suchá období. Naším cílem tak musí být pestrá krajina, která dokáže vodu zadržet,“ doplnila.

Převody pozemků nebudou mít žádný vliv na počty pracovních míst a budou bezúplatné, zůstanou v majetku státu. Podle dohody mají také vzniknout tři pracovní skupiny, které budou pověřeny plněním společných závazků úřadů a dodržováním harmonogramu.

Autor: MŽP
Zdroj: ČTK