Veřejnost může koncem týdne pomoci vědcům s mapováním invazních nepůvodních druhů rostlin a zvířat. Do akce IAS BioBlitz se od 20. do 22. května zapojí Česko a dalších 11 evropských zemí. S určením invazních druhů i odesláním záznamů lidem pomohou mobilní aplikace, uvedli zástupci Botanického ústavu Akademie věd ČR v tiskové zprávě. Za invazní druhy se považují zavlečené nepůvodní organismy, které se rychle šíří, agresivně vytlačují původní druhy a způsobují rozsáhlé ekologické škody.

Zapojení široké veřejnosti je pro studium invazních nepůvodních druhů velmi důležité. Čím dříve je nějaký nový druh odhalen, tím snáze se dá situace řešit. V ČR patří mezi invazní druhy například bolševník velkolepý, slunéčko východní či mýval severní,“ uvedl k již zaznamenaným druhům Pavel Pipek z Botanického ústavu AV ČR. V Česku jsou hlavními organizátory akce vědci z Botanického ústavu AV a Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Dobrovolníci si mohou do telefonu nainstalovat aplikaci iNaturalist, která jim pomůže s určením dvacítky vybraných invazních druhů. Jakékoliv zaznamenané pozorování se pak objeví v projektu aplikace i na společné evropské mapě akce. Získaná data experti nabídnou Nálezové databázi ochrany, kde poslouží jak vědcům, tak ochráncům přírody.

Podle ústavu lze také použít aplikace Biolog nebo Plant.id, která v období akce umožní určit zdarma až 100 vyfotografovaných rostlin. Pro některé druhy je pak možné vkládat údaje i do dalších speciálních aplikací, jako jsou Raci v ČR nebo Avif, která je určena pro ptáky.

Od počátku letošního roku v Česku platí nová právní úprava, která cílí na omezení invazních nepůvodních druhů ohrožujících biodiverzitu a ekosystém. Eviduje je tzv. unijní seznam invazních druhů. Novela vytváří také rámec pro opatření potřebná k prevenci zavlečení těchto druhů.

V Evropské unii je více než 12.000 nepůvodních druhů rostlin a zvířat, deset až 15 procent z nich se považuje za invazní. V Česku se eviduje přes 2000 nepůvodních druhů, podíl invazních se pohybuje také do 15 procent.

Autor: Botanického ústavu Akademie věd ČR
Zdroj: ČTK