V areálu ostravské zoologické zahrady volně žije devět druhů netopýrů, tedy bezmála třetina ze všech druhů, které se vyskytují v České republice. Potvrdil to výzkum, který v zoo vedl zoolog Slezského zemského muzea Opava Martin Gajdošík. Novináře o tom dnes informovala mluvčí zahrady Šárka Nováková. Díky přírodnímu charakteru zhruba stohektarového areálu s několika rybníky se v něm vyskytuje i řada volně žijících druhů a nabízí příznivé prostředí právě i pro netopýry.

Mezi netopýry jsou druhy hojnější, ale i poměrně vzácné. Ve spolupráci s Martinem Gajdošíkem v zoo probíhá i pravidelný monitoring a případně vypouštění netopýrů. Monitoring se provádí pomocí ultrazvukových detektorů, kdy se prochází areálem a hledají se létající a lovící netopýři,“ uvedla mluvčí.
K nejhojněji zastoupenému druhu patří v zahradě netopýr vodní. „Nacházíme ho pravidelně každým rokem. Vyskytuje se prakticky všude, kde je v nižších polohách voda. Letos jsme dokonce odchytili samici v laktaci, takže v zoo mají pravděpodobně i kolonii. Kolonii zde má asi i netopýr rezavý,“ uvedl Gajdošík. Naopak vzácným je netopýr Brandtův. „U jednoho z rybníků v areálu zoo se nám podařilo odchytit samce. Přeletuje zde i loví,“ doplnil Gajdošík.

Ostravská zahrada od roku 2005 pravidelně pořádá i osvětovou akci pro veřejnost věnovanou netopýrům. Do roku 2013 to byla Evropská noc pro netopýry. „Protože se ale z Evropy přesunula i do řady jiných zemí, stala se z ní v roce 2014 Mezinárodní noc pro netopýry. Účastníci se při akci seznámí s výzkumem, ochranou i dosavadními poznatky o životě netopýrů, a dozví se tak, jak tito jediní aktivně létající savci žijí, co je nejvíce ohrožuje, jak je lze chránit a proč jsou v přírodě důležití,“ řekla Nováková. Letos bude 7. září od 18:00.

Kromě netopýra vodního, rezavého a Brandtova nachází v zahradě útočiště i netopýr severní, netopýr velký, netopýr večerní, netopýr ušatý, netopýr hvízdavý a netopýr nejmenší. Mluvčí připomněla, že podle platné legislativy České republiky patří všichni netopýři ke zvláště chráněným druhům. Chráněni jsou i Úmluvou o ochraně evropské fauny a flóry a Dohodou o ochraně populací evropských netopýrů.

Autor: Ostravská zoo
Zdroj: ČTK