Město Pardubice obnoví stromořadí v Jahnově ulici a na náměstí Republiky, 26 stromů vykácí a nové tam vysadí. Původní stromy jsou v betonových skružích a neprospívají, uvedl magistrát v tiskové zprávě. Nové stromy budou v prokořenitelných buňkách s kvalitním substrátem a upravený terén umožní prosakování dešťové vody. Odborníci vybrali pro výsadbu odolné akáty, které dobře snáší znečištěné ovzduší.

Projekt také počítá s úpravou zpevněných ploch pro pěší a cyklisty, inženýrských sítí a veřejného osvětlení. Zeleň by měla mít co nejlepší podmínky. Kořeny nově vysazených stromů budou mít dostatečný prostor pro růst.

Projekt na obnovu stromů v Jahnově ulici a částečně na náměstí Republiky chce město zaplatit s pomocí Norských fondů, tedy peněz určených pro boj se změnou klimatu. Pardubice teď hledají firmu, která výsadbu a úpravy provede.

„Je to projekt městského obvodu Pardubice I, který počítá s obnovou zeleně v lokalitách nejvíc ovlivněných vysokými teplotami v době veder. Navíc je ulice celoročně silně zatížena automobilovou dopravou a emisemi,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

Dodavatel bude mít na zakázku čas 20 týdnů, projektová cena je zhruba šest milionů korun, až 90 procent nákladů uhradí dotace. Projekt vychází z tepelné mapy města, Jahnova ulice se v létě přehřívá.
Město postupně na svém území připravuje klimatická adaptační opatření. V Pardubicích jsou vedrem ovlivněné především oblasti v okolí hlavního nádraží, historického centra města a širšího centra nebo obchodních center.

Autor: Město Pardubice
Zdroj: ČTK