Chystaná výstavba dálnice D3 přes Posázaví nebyla podle odpůrců prověřena z hlediska dopadu na klima. Vyplývá to podle nich z nového posudku, který si dali zpracovat. Jde o závažnou překážku k prodloužení platnosti zastaralého stanoviska EIA, uvedl dnes v tiskové zprávě spolek Alternativa středočeské D3. Spolku vadí, že D3 povede turisticky atraktivním Posázavím. Doporučuje spíše zvýšit kapacitu silnice I/3 a budovat obchvaty měst.

Ministerstvo dopravy zvolenou trasu dlouhodobě obhajuje. Spolek dnes uvedl, že dokumentace k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), která vedla k vydání souhlasného stanoviska k záměru v roce 2012 a jeho prodloužení v roce 2017, obsahuje podle posudku závažné nedostatky. Jde například o plánování dopravních kapacit pro rok 2030 namísto let 2080 až 2130, chybějící uchopení témat elektromobility či zadržení vody kvůli zvládání sucha.

Dokumentace podle posudku nezohledňuje ani změněné klimatické podmínky a opatření vedoucí k obnovení odolnosti narušených ekosystémů na změny klimatu či plánování odolnosti infrastruktury na nové hydrometeorologické extrémy. Zásadní je podle spolku prověření záměru z hlediska klimatického dopadu podle technického pokynu Evropské komise, což se zatím nestalo. Nedodržení zákona o řádném posuzování vlivu na životní prostředí je důvodem k zahájení šetření Evropské komise, zda není evropská legislativa životního prostředí v ČR obcházena, uvedl spolek. Podle něj chybějí důkazy, že je středočeská D3 z hlediska dopravy nezbytná, a že nezhorší dopady klimatické změny.

Ministerstvo dopravy takzvanou západní variantu dálnice D3 dlouhodobě obhajuje. Podle něj byla opakovaně vyhodnocena jako ekonomicky smysluplná a pro obyvatele nejvhodnější. Alternativní návrh, tedy přidání pruhů k silnici I/3 a výstavbu obchvatů, ministerstvo odmítá. Rozšíření I/3 by podle něj nemohlo nahradit plánovanou D3 v západním koridoru. „Trasa je daná, Česká republika tu stavbu potřebuje. Půjde o to najít takové technické řešení, aby do krajiny dálnice zasáhla co nejcitlivěji,“ prohlásil před časem ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Zatímco v jižních Čechách se stavělo, ve středních Čechách je schvalovací proces stále na začátku. Středočeská část má měřit 60 kilometrů. Koridor dálnice má být tvořen pěti úseky: Praha-Jílové, Jílové-Hostěradice, Hostěradice-Václavice, Václavice-Voračice a Voračice-Nová Hospoda.

Stát by mohl ještě letos získat územní rozhodnutí na stavbu některých středočeských částí dálnice D3. Je to možné u úseku z Prahy k Václavické spojce. Středočeská část D3 by se podle modelů ministerstva měla stavět v letech 2026 až 2029.

Autor: Alternativa středočeské D3
Zdroj: ČTK