Pravidla pro financování středisek volného času a školních klubů se od ledna 2023 změní. Zatímco dosud dostávaly peníze podle počtu zapsaných dětí, nově se v jejich placení bude zohledňovat i pravidelnost a frekvence činnosti. Novelu vyhlášky, kterou připravilo ministerstvo školství, podepsal ministr školství Petr Gazdík (STAN). Úprava by podle ministerstva měla vést ke spravedlivějšímu rozdělování peněz pro střediska volného času a školní kluby. Změnou úřad zareagoval na podněty ze strany školských zařízení pro zájmové vzdělávání a Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže.

Ve střediscích volného času by se financování mělo nově odvíjet od počtu přihlášených do pravidelných kroužků či na tábory. Pravidelná činnost ve volnočasových centrech se bude dělit do dvou skupin, a to na aktivity maximálně třikrát týdně, nebo víc než třikrát týdne. Ve školních klubech se bude rozlišovat takzvaná pravidelná denní docházka nebo jen pravidelná docházka. Jako denní činnost označuje vyhláška účast na aktivitě čtyři dny v týdnu. Za pravidelnou považuje úprava nově aspoň jednu hodinu za týden nebo dvě hodiny jednou za dva týdny po dobu nejméně pěti měsíců v období školního roku.

Dosud pro pravidelnou činnost stačila frekvence jedenkrát za dva týdny. Zástupci zaměstnavatelů a zřizovatelů středisek ve svých připomínkách k návrhu úpravy upozorňovali, že změna nezohledňuje to, že se děti často účastní v jednom zařízení i více kroužků. Úřad nicméně vysvětlil, že v souladu s další legislativou může úprava vymezit financování podle počtu účastníků a frekvence jejich docházky v jednotlivých zařízeních, nikoli v jednotlivých kroužcích.

Účinnost nové definice pravidelné docházky do zájmové činnosti ministerstvo nastavilo od 1. září. Nové financování volnočasových center a školních klubů má začít od začátku příštího roku. Do kroužků docházelo minulý školní rok pravidelně 261.300 dětí. Příležitostných zájmových akcí se účastnilo 1,4 milionu lidí, z nich 594.000 o víkendu. Na pobytových táborech bylo od září 2019 do konce srpna předminulého roku 154.540 účastníků. Pravidelné kroužky tvoří podle podkladů ministerstva 45,9 procenta zájmové činnosti, dalších 36,81 procenta jsou příležitostné akce od pondělí do pátku a 17,29 procenta o víkendu.

Ministerstvo chtělo ve vyhlášce původně objasnit také financování dětských domovů, ve kterých jsou rodinné skupiny s menším počtem dětí, než je podle zákona minimální. Uvažovalo o tom, že by pro ně kraje rozpočítávaly peníze na dítě podle upraveného koeficientu. Od záměru ale nakonec ustoupilo.
Součástí návrhu byla loni na podzim i úprava nedostatků v tiskopisech pro vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto část novely ale úřad nakonec zahrnul do změny maturitní vyhlášky, která platí od začátku roku a kterou se studentům od letošního jara prodloužil čas na vypracování maturitních testů.

Autor: MŠMT
Zdroj: ČTK