Plzeňský biologický antropolog Lukáš Friedl z Fakulty filozofické Západočeské univerzity bude od konce května zkoumat druhy hominidů, předků člověka, v Jihoafrické republice severozápadně od Johannesburgu. V této lokalitě nazývané kolébka lidstva, v níž je hodně fosilií, se výzkumem různých druhů předků lidí dosud nezabýval žádný český vědec.

Do mezinárodního týmu ho pozval vedoucí katedry paleoantropologie univerzity z Johannesburgu díky Friedlovým předchozím výzkumům Homo naledi (člověka hvězdného). Friedl bude zkoumat fragmenty fosilií kostí staré zhruba dva miliony let. Provede klasifikaci a analýzu jejich stavby, kterou propojí s dalšími daty. Tím by mohl přispět k pochopení druhového složení a evoluční historie předků člověka z daného místa. „Je to klasická morfologická analýza. Fosilie projde CT skenerem a hodnotí se rozložení tkáně uvnitř. Zjistí se, jak byl zkoumaný jedinec robustní,“ uvedl.

Vzorky vypreparovali v terénních laboratořích místní lidé zubními vrtačkami z nalámaných kvádrů v jeskyních. „Já už budu pracovat na konkrétních fosiliích, které jsou uložené v depozitáři na univerzitě. Jde o desítky kostí, spíše fragmentů,“ uvedl Friedl. Vědce zajímá druhová příslušnost předků člověka, tedy jestli to byli australopitékové, nebo zástupci rodu „Homo“. „Potom nás zajímají údaje o tělesné stavbě, velikosti a proporcích nebo o specifických morfologických znacích,“ řekl. Podle něj jsou připravené fragmenty velmi dobře fosilizované, na rozdíl od výrazně mladších zkamenělin kostí Homo naledi, člověka hvězdného, které byly ještě sypké.

Podle Friedla není člověk dnešní rozhodně stejný jako dřív. „Na kostech je řada znaků, které my nemáme a naši předci je měli. A srovnáním se můžeme dostat k tomu, kdo ty byl. Hledáme, co to bylo za tvory, jak vypadali, co dělali a jací byli,“ řekl.

Fosilních nálezy předků člověka jsou z oblasti nazývané kolébka lidstva, která se zkoumá přes 100 let. Říká se jí tak proto, že na počátku 20. století tam byly objeveny desítky jeskyní, které obsahují fosilie různých předků člověka v obecném smyslu. „Dnes je to oblast, kde je bohatý fosilní záznam milionů let, a jako jediná je chráněná UNESCO,“ dodal Friedl.

Patnáct jedinců dosud neznámého pradávného lidského druhu objevili vědci v jeskyni v JAR v roce 2013. Mělo se za to, že žil před 2,4 až 2,8 miliony let, podle výzkumů z roku 2017 ale žil asi před 335.000 lety. Homo naledi měřil kolem 150 cm, pánev a ramena měly primitivní stavbu, nohy měl relativně dlouhé s dlouhými chodidly. Hmotnost se odhaduje na 45 kilogramů.

Autor: Agronomické fakulty Mendelovy univerzity
Zdroj: ČTK