Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně chystají pro česká sídliště nový systém shromažďování potravinového odpadu, který eliminuje nepříjemný zápach, případné infekce a výskyt hmyzu a hlodavců. Navrhnou také nové cesty zpracování gastroodpadu na principu cirkulární ekonomiky. Tříletý výzkum podpořila částkou šest milionů korun interní Grantová agentura Gregora Johana Mendela, oznámil mluvčí školy Filip Vrána.

„Chceme optimalizovat sběr gastroodpadu v sídlištním prostředí, který by vyhovoval jak domácnostem, tak municipalitám a svozovým firmám,“ uvedla Martina Vršanská z Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity.

Předchozí výzkumy kolegů z provozně ekonomické fakulty ukázaly, že lidé nejčastěji vyhazují ovoce a zeleninu, pečivo a jeho zbytky, stejně jako balené potraviny rostlinného i živočišného původu. „Průměrný obyvatel Brna vyhodí ročně do popelnice 37,4 kilogramu potravin. Nejvíce plýtvají potravinami lidé na sídlišti, konkrétně jde o 53,6 kilo na osobu a rok. Biologický odpad přitom ročně tvoří 48,81 procenta,“ doplnila Lucie Veselá z provozně ekonomické fakulty.

„Ve směsném komunálním odpadu tak končí nemalé množství biologicky rozložitelného odpadu, přičemž recyklace představuje aktuální výzvu pro veškeré samosprávy měst a obcí. Ty mají povinnost zabezpečit zavedení a vykonávání sběru odpadu z kuchyní dle nového odpadového zákona,“ uvedla Vršanská.

Na základě známých dat navrhnou odborníci novou nádobu na sběr odpadu. Představí také možné cesty zpracování gastroodpadu. „Naší snahou je především posunout se směrem k udržitelnějšímu a efektivnějšímu zužitkování zdrojů, kde zlepšení procesu kompostování povede k získání kvalitního a zdravotně nezávadného produktu, který bude použitelný v rámci udržitelného zemědělství,“ dodala Vršanská.

Autor: Mendelova univerzita v Brně
Zdroj: ČTK