Na 60 procent významných evropských firem nemá povědomí o záměrech a dopadech takzvané zelené evropské dohody, nazývané Green Deal. Alespoň částečně je na plnění plánu zařízená necelá polovina firem, přičemž 21 procent firem říká, že jsou s ním seznámeny detailně a 11 procent podniků je přesvědčeno, že jsou na Green Deal skutečně připraveny. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti PwC mezi 300 evropskými vrcholnými manažery ve 13 evropských zemích. Green Deal je soubor pravidel a nařízení vedoucí k dosažení klimatické neutrality Evropy do roku 2050.

Současná válka na Ukrajině může zavádění podle průzkumu zelené dohody pomoci, protože evropské státy i firmy se budou chtít zbavit závislosti na ruské ropě a plynu. „Evropská komise již prohlásila, že závislost EU na ruské ropě musí skončit výrazně dříve než v roce 2030. Potřeba přechodu na čistou energii, ke které míří Green Deal, je tak nyní ještě jasnější a urgentnější,“ uvedl partner PwC pro ESG Jan Brázda.

Řešením snížení závislosti na ruské ropě a plynu může podle něj být například větší rozvoj solárních energií, rychlejší dekarbonizace průmyslu, zvýšení produkce biometanu nebo vyšší využití vodíku. „V souvislosti s Green Dealem se mluví jen o několika tématech, například elektromobilitě. Tato témata vyvolávají často i kontroverzi. Green Deal je ale komplexní soubor pravidel a opatření vedoucích ke klimatické neutralitě Evropy a je nutné na něj pohlížet jako na celek. Jen v takovém případě jej firmy přijmou a zapracují do svých strategií,“ upozornil Brázda.

Za největší překážku příprav podle něj firmy považují nedostatek informací. „Přípravy na zavádění požadavku Green Dealu zatím v řadě firem vznikají spíše překotně, bez dostatku informací, bez celofiremní strategie, bez koordinace mezi jednotlivými útvary. Třetina firem například už začala zavádět technologická vylepšení, aniž by předem zjišťovala možnosti finanční podpory ze strany EU. Firmy proto jasně deklarují, že potřebují více informací a podporu při přípravě jeho zavádění,“ uvedl Brázda.

Dvě třetiny dotázaných firem už přitom na zavádění opatření vyčlenily investiční prostředky, tak aby byly více udržitelné již v nejbližších třech až pěti letech. Zaměřují se přitom především na využívání zelené energie (78 procent), snížení spotřeby energií (60 procent), snížení spotřeby plastů (59 procent) a snižování uhlíkových emisí (59 procent).

Autor: PwC
Zdroj: ČTK