Senát pravděpodobně schválí vládní novelu o nakládání s lodním odpadem, která má v souladu s předpisy Evropské unie pomoci zabránit znečišťování moří. Horní komoře to podle senátního webu doporučily oba její výbory, které se předlohou zabývaly. Novelu o námořní plavbě, která se týká také uznávání průkazů způsobilosti členů posádek, bude Senát schvalovat příští týden.

Kapitán námořní obchodní lodi i námořní jachty bude podle novely muset až na některé výjimky zajistit předání lodního odpadu přístavnímu zařízení před opuštěním přístavu unijního státu nebo státu Evropského hospodářského prostoru.

Předloha zavádí také oznamovací povinnosti provozovatele nebo velitele lodi o hrubé prostornosti alespoň 300 registrovaných tun o odpadu. Cílem unijních předpisů je předcházet znečištění moří.
Novela zavede automatické uznávání průkazů způsobilosti členů lodních posádek, které byly vydány v Evropské unii nebo Evropském hospodářském prostoru.

Odpadne u těchto dokladů nutnost akceptace námořním úřadem. Změna má usnadnit volný pracovní pohyb námořníků. Nebude to ale platit pro členy posádky na velitelské nebo důstojnické úrovni. Žadatel o uznání průkazu bude stále muset prokázat znalosti požadované zákonem.

Autor a Zdroj: ČTK