Město Pardubice vysází v místní části Dražkovice víc zeleně a obnoví tůně. Cílem je zvětšit zelené plochy, v plánu je dosadba alejí. Projekt by měl posílit biodiverzitu a zvýšit odolnost proti klimatickým změnám, uvedl v tiskové zprávě náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).                                        

Městský obvod V, ve kterém Dražkovice jsou, vyčlenil 100.000 korun na projektovou přípravu. V letošním roce by radnice mohla požádat o dotace. Město ani městské obvody by projekt nemusely platit samy. Evropské dotace se zaměřují také na projekty adaptačních opatření, která mají města připravit na klimatické změny.    

„Jednotlivá opatření jsou zaměřena na obnovu tůní a přírodě blízkých vodních prvků v krajině, tvorbu nových a obnovu stávajících prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi,“ řekl Nadrchal.
Výzvy budou vypsané ve třetím čtvrtletí letošního roku. Podpora může být až stoprocentní. Po Dražkovicích by mohly přijít na řadu krajina Nemošic nebo Hostovic, což jsou okrajové části Pardubic, kde je víc nezastavěných zelených ploch, uvedl Nadrchal.

Autor: Město Pardubice
Zdroj: ČTK