V kompostárně v pražském Slivenci přijali za pět let provozu 12.706 tun rostlinného odpadu. Množství přijatého bioodpadu v meziročním porovnání každým rokem stoupá. V roce 2021 to bylo rekordních 3647 tun bioodpadu, tedy skoro o 250 tun více než v roce 2020. Zelený odpad do zařízení vozí pracovníci městské organizace Lesy hlavního města (LHMP), která je provozovatelem kompostárny, firmy i občané. Kompostárna funguje od poloviny roku 2017. Organizace to uvedla na svém webu.

V roce 2021 dovezly podle údajů LHMP téměř polovinu odpadu do kompostárny ve Slivenci firmy. Podobný trend byl i v minulých letech. Zhruba čtvrtina loni přijatého odpadu pocházela ze sběrných dvorů a Pražané přímo do kompostárny odevzdali 647 tun bioodpadu. Občané metropole mohou zdarma v kompostárně nechat každý měsíc až 250 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu. V zařízení se ukládá rovněž biologicky rozložitelný odpad vzniklý při údržbě městské zeleně. Loni tak pracovníci městské organizace dovezli ke zkompostování 72 tun trávy, listí a větví z údržby parků a z okolí vodních toků a nádrží, které má LHMP ve správě.

Z přijatého bioodpadu v kompostárně vzniká organické hnojivo, které je registrované pod názvem Pražský kompost. Loni kompostárna ve Slivenci vyprodukovala 1350 tun tohoto hnojiva. Většinu z toho využili lesníci ke hnojení zeleně v pražských pracích. Kompost si mohou zdarma v zařízení vyzvednout také Pražané, kteří bioodpad do kompostárny ke zpracování dříve uložili. V roce 2021 této možnosti využilo 570 Pražanů, kteří si vzali 62 tun hnojiva.

Kompostárna hlavního města je v provozu od července 2017. V tom roce přijala 295 tun biologicky rozložitelného odpadu. V roce 2018 to bylo 2162 tun a v roce 2020 lidé ke kompostování odevzdali 3405 tun bioodpadu.

Příspěvková organizace Lesy hlavního města Prahy spravuje více než 2900 hektarů luk a lesů a dále zahrady a parky v metropoli mezi něž patří Stromovka, Letenské sady nebo Obora Hvězda. Organizace byla založena v roce 1992.

Autor: Lesy hlavního města (LHMP)
Zdroj: ČTK