Lesy ČR pokácely více než 200 let staré buky na dvou pasekách v okolí Litvínova, přičemž k tomu neměly povolení. Upozornily na to dnes Hospodářské noviny. Podle vedoucího odboru životního prostředí na krajském úřadě Tomáše Buriana může jít o přestupek. Mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová Hospodářským novinám řekla, že je na místě přiznat chybu.

„Těžba je v rozporu s naším vyjádřením z 27. října 2021, které bylo vydáno na podkladě terénních šetření z 10. března a 9. června 2021, i s navazující žádostí Lesů ČR o souhlas s plánovanými těžbami v nejvyšší věkové třídě, doručené k nám 31. prosince 2021,“ uvedl Burian s tím, že oba porosty jsou na základě žádosti státních lesníků předmětem řízení o povolení k zásahům. „Pokud byla těžba provedena před vydáním rozhodnutí, může jít o přestupek. V rámci probíhajícího řízení bude provedeno ohledání,“ doplnil vedoucí.

V nejbližších dnech bude účastníkům řízení sděleno, kdy a kde se ohledání uskuteční. Rozhodnutí pak může být vydáno do konce dubna. „V části týkající se porostů, které byly případně smýceny ještě před vydáním rozhodnutí, může být správní řízení zastaveno,“ uvedl Burian. Podle něj úřad aktuálně vede tři správní řízení týkající se deseti revírů, dvou vlastníků a zhruba 40 porostů na území celé Evropsky významné lokality.

Evropsky významná lokalita Východní Krušnohoří je podle Buriana nedostatečnou ochranou cenného území. Oblast zvláštní územní ochrany by se tak podle něj mohla rozšířit. „Konkrétně jde o novou přírodní památku Najštejnské bučiny u Jirkova, Hovězí skály západně od národní přírodní rezervace Jezerka u Vysoké Pece, Pekelské údolí u Litvínova a podstatné rozšíření přírodní památky Buky na Bouřňáku u Teplic,“ vyjmenoval návrhy Burian s tím, že budou předloženy krajské radě. Mohly by nabýt účinnosti ještě v prvním pololetí letošního roku. Chráněné území by mohlo vzniknout do budoucna v okolí Kyšperku u Krupky.

Tisková mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová chybu uznala. „Ke zpracování dříví mělo dojít až po vydání souhlasu orgánu ochrany přírody, o který jsme požádali v prosinci 2020, což se bohužel nestalo,“ řekla Hospodářským novinám. Lesníci ale podle ní těžili jen jednotlivé stromy a nevytvářeli paseky.

Autor: Krajský úřad Ústeckého kraje
Zdroj: ČTK