Češi třídí pěnový polystyren lépe než před rokem, 8 z 10 by ocenilo separátní kontejner v místně svého bydliště. Třídící návyky českých spotřebitelů se každým rokem zlepšují a jinak tomu není ani u obalů z pěnového polystyrenu (zkráceně EPS). Z průzkumu Sdružení EPS ČR vyplynulo, že 60 % dotazovaných třídí obaly do žluté popelnice a další čtvrtina je odváží do sběrného dvora. U obou možností registrujeme v porovnání s průzkumem z loňského roku nárůst; naopak počet respondentů, kteří obaly z EPS netřídí, tzn. vyhazují do směsného odpadu, mírně klesl.

Zhruba 80 % dotazovaných by navíc uvítalo samostatný kontejner na pěnový polystyren v místě svého bydliště. Jeho přínos v praxi Sdružení otestovalo v loňském roce na sídlišti v Kralupech nad Vltavou, kde se za měsíc a půl v rámci pilotního projektu v kontejneru nakumulovalo 42,5 kg odpadního EPS od zdejších obyvatel.

Obalový pěnový polystyren se z 98 % skládá ze vzduchu a ze 2 % z polymeru. Jeho předností jsou především tepelně izolační vlastnosti, odolnost proti vlhkosti, stlačení a nárazům. Nejčastěji se používá k balení elektrospotřebičů, jako např. televize, myčka či lednička. Dále je četně využíván v potravinářském průmyslu, zejména kvůli svým izolačním vlastnostem. Jedná se o velmi dobře recyklovatelný materiál, záleží ovšem na tom, v jaké podobě ho spotřebitel vytřídí.

V současné době už jsou sice k dispozici technologie, které dokáží zrecyklovat i těžce znečištěný EPS, stále ovšem platí, že čím čistší materiál je, tím jednodušeji ho lze upravit a následně znovu použít. Ideální je tedy odpadní obalový EPS vyvážet přímo do sběrného dvora. „Pěnový polystyren bez pochyby patří i do žlutého kontejneru. Hrozí zde ovšem znečištění od jiných odpadů, které se s obalovým EPS v kontejneru smísí, což může v konečném důsledku ztížit jeho recyklaci,“ uvádí Pavel Zemene, předseda

Sdružení reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Jde o firmy, které celkově zaměstnávají přes 1000 pracovníků a ročně zpracují více než 50 tisíc tun EPS. Sdružení EPS ČR je také členem Evropského sdružení výrobců EPS (EUMEPS). Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Snižování energetické náročnosti budov pomocí zateplení je významným krokem v plnění ekologických závazků České republiky a zároveň cestou k finančním úsporám domácností, firem i veřejného sektoru. Ročně je u nás zatepleno na 15 milionů m2 obvodových stěn. Jako klíčové izolanty jsou přitom používány fasádní desky z pěnového polystyrenu nebo minerální vlna. Na pěnový polystyren připadalo v roce 2019 přibližně 60 % trhu (vnější tepelně-izolační kompozitní systémy ETICS). Jeho obliba vychází z toho, že je levnější, lépe manipulovatelný a má stabilní izolační vlastnosti.

Autor: Sdružení EPS ČR
Zdroj: ČTK