O lithium v Krušných horách, které chce na Cínovci těžit firma Geomet, projevili zájem i Němci, konkrétně společnost Zinnwald Lithium plc. Zveřejnila závěry testů, které v pilotním měřítku prokázaly životaschopnost výroby hydroxidu lithného. Informuje o tom server Ekonomický deník.

„Výroba hydroxidu lithného pro baterie z cinvalditového koncentrátu je technicky a ekonomicky životaschopná v jejím projektu Zinnwald Lithium v Německu, a to po dokončení zkušebního programu v pilotním měřítku,“ uvedla společnost Zinnwald Lithium.

Prokázalo se, že výtěžnost lithia ze zinnwaldského koncentrátu na lithium-produkt přesahuje 80 procent a je srovnatelná s procesy získávání lithia z jiných typů lithiových zdrojů. Bylo podle ní také prokázáno, že neprodejné vedlejší produkty obsahují jen velmi nízké množství rozpustných, případně ekologicky problematických prvků.

Jsem potěšen, že jsme dokončili pilotní testy potřebné k prokázání toho, že projekt Zinnwald Lithium je schopen ekonomicky vyrábět smysluplná množství hydroxidu lithného. To je v souladu s naší strategií, podle níž se projekt zaměřuje na výrobu běžných lithiových produktů, po nichž je v evropském odvětví elektrických vozidel a baterií stále větší poptávka. Zejména schopnost projektu zajistit domácí evropské dodávky důležitých vedlejších produktů, jako je síran draselný, dále posiluje naše investiční argumenty, přičemž stejně důležité je, že testovací práce ukazují, že proces nevytváří vedlejší produkty škodlivé pro životní prostředí,“ uvedl podle serveru Ekonomický deník generální ředitel společnosti Zinnwald Lithium Anton du Plessis.

V podzemí pod Krušnými horami se nacházejí stovky tisíc tun lithia, firma Geomet, kterou vlastní společně ČEZ a australský těžař EMH, dělá na Cínovci průzkum už několik let. Podle zveřejněné dokumentace pro posouzení vlivu na životní prostředí chtějí těžaři ročně získat zhruba 1,8 milionu tun rudy, která lithium obsahuje. Záměr počítá s tím, že by se ruda drtila na místě a následně dopravovala potrubím na další zpracování. Rozhodnutí o komerčním využití lithia chce ČEZ učinit v roce 2023. V současném plánu projektu těžby lithia společnosti Geomet se počítá se začátkem těžby v roce 2025.

Autor: Zinnwald Lithium
Zdroj: ČTK