Pardubický kraj chce v květnu vyhlásit další kolo dotací na výměnu neekologických kotlů za nové zdroje tepla. Vyčlenil pro tyto účely 88,5 milionu korun, při vyšším zájmu může být suma zvýšena, uvedl v tiskové zprávě mluvčí hejtmanství Dominik Barták. Připravovaná výzva je oproti těm předchozím specifická v tom, že není určena plošně všem žadatelům, ale pouze těm, kteří spadají do nízkopříjmové kategorie.

Pro získání dotace musí platit, že průměrný čistý roční příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170.900 korun, což znamená 14.242 korun na osobu a měsíc. „Žadatelem může být vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, v níž dochází k výměně kotle, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí,“ uvedl radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr (ODS). Výše podpory pro jednoho žadatele je nastavena až na 95 procent způsobilých výdajů, zároveň však bude omezena maximálním limitem podle typu nového zdroje tepla. U plynového kondenzačního kotle je maximální limit 100.000 korun, u kotle na biomasu a tepelného čerpadla 130.000 korun.

Zájemci o dotaci, kteří patří mezi oprávněné žadatele, mohou provést předběžnou registraci na webové stránce kotlíkových dotací www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. Všichni zaregistrovaní dostanou v okamžiku vyhlášení výzvy upozornění.

Dotace na výměnu kotlů se v Pardubickém kraji poskytují od roku 2016. Dosud hejtmanství tímto způsobem rozdělilo téměř 630 milionů korun více než 5800 žadatelům. Pardubický kraj zavedl v roce 2017 elektronické podávání žádostí o dotace. Předtím byly přijímány jen v papírové podobě, a na úřadě tak vznikaly dlouhé fronty. „Stejně jako v předchozích případech se i v tomto kole budou žádosti podávat elektronicky přes webovou aplikaci s následným doložením listinné verze žádosti na adresu krajského úřadu. Žadatelé budou mít navíc k dispozici podrobný návod na vyplnění a podání žádosti,“ uvedl hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD).

Šanci získat dotaci na nový kotel mají také další žadatelé, kteří nespadají mezi nízkopříjmové. Pro ně je k dispozici program Nová zelená úsporám, poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí.

Autor: Pardubický kraj
Zdroj: ČTK