V průběhu podzimu 2021 probíhá příprava kalendáře pro obyvatele obce Morašice u Chrudimi. Jeho vnik byl podpořen finančním příspěvkem ve výši 21 000,- Kč z rozpočtu Pardubického kraje.

Ze zkušeností vyplývá, že pro správnou informovanost a zapojenost obyvatel do odpadového hospodářství obce je třeba informace neustále opakovat. Jedou možností k informování je stolní kalendář, který mohou mít obyvatelé neustále na očích a lze tak předpokládat, že si informace na něm uvedené dobře zapamatují.

Jedná se o stolní kalendář, ve kterém jsou u jednotlivých dní vyznačeny „odpadové akce“, které se konají – např. mobilní svozy nebezpečných, objemných a zahradních odpadů, textilu, elektrozařízení a železného šrotu, veřejné akce apod. Jedna strana kalendáře je určena pro 2 týdny, uprostřed mezi týdny se střídají informace o správném třídění odpadů s obrázky dětí na téma třídění odpadů a ekologie. Pro získání tematických obrázků je v místní škole vypsána výtvarná soutěž s tematikou správného třídění odpadů a předcházení jejich vzniku. Obrázky vybrané do kalendáře jsou věcně odměněny.

Andrea Koláčková

MOMA Morašice, z.s.

Autor: A. Koláčková, MOMA Morašice, z.s.