Ekologické organizace požadují po novém vedení ministerstva zemědělství, aby přepracovalo návrh zemědělského strategického plánu, který připravil odcházející ministr Miroslav Toman (ČSSD). Podle něj by se měla vyvíjet česká zemědělská politika do roku 2027 a Evropské komisi se má odeslat do konce roku. Ekologové však očekávají vstřícnost komise, že pozdější odevzdání plánu vadit nebude.

Agrární komora ČR rychlé změny bez konzultace se zemědělci odmítá. Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý sdělil, že snahou ministerstva je poslat materiál komisi v termínu, kvůli nástupu nové vlády ale úřad informuje komisi, že některá doplnění budou poslána až v lednu. Řízení ministerstva zemědělství se dnes ujal vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL), jeho nástupce Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) by měl být se zpožděním kvůli nákaze koronavirem jmenovaný až v lednu. „Ekologické organizace upozorňují, že nastupující vláda nebude bez významné změny dotací moci naplnit své cíle. Mezi ně patří například vyčlenění deseti procent zemědělské plochy pro ochranu biodiverzity, dosažení 25 procent plochy obhospodařované v ekologickém režimu, lepší zadržování vody v krajině nebo šetrnější užívání pesticidů a umělých hnojiv,“ uvedly v dopise organizace Hnutí Duha, Živá voda nebo Česká společnost ornitologická.

Komise podle ekologů zaslala k předběžnému návrhu ministerstva 60 stran připomínek, očekává tak podle nich výrazné přepracování. „Strany nové vlády se dlouhodobě vymezovaly proti politice bývalé vlády a slibovaly zásadní změny v péči o naši krajinu a půdu. Zemědělské dotace jsou proto zcela klíčové. Nyní je ten okamžik, kdy musí konat. Přepracovat návrh zemědělských dotací tak, aby podpořil odpovědně hospodařící zemědělce v obnově mizející biodiverzity, v produkci zdravých a kvalitních potravin a v zastavení degradace a odnosu nenahraditelné půdy,“ uvedla ředitelka Hnutí Duha Anna Kárníková.

Některé části Strategického plánu budeme ještě upravovat na základě koaličního programu a priorit nové vlády,“ upozornil bez bližších podrobností mluvčí ministerstva. Podle informací ČTK se jednalo i o víkendu. „S ohledem na nástup nové vlády a také nařízenou karanténu budoucího ministra zemědělství Zdeňka Nekuly odešleme dnes Evropské komisi dopis, ve kterém ji budeme informovat, že některá doplnění Strategického plánu zašleme až dodatečně v průběhu ledna. Do konce letošního roku plánujeme také setkání se zástupci nevládních organizací, se kterými chceme probrat některé sporné body Strategického plánu,“ dodal mluvčí. Komise pak bude mít tři měsíce na zaslání připomínek, které bude ČR muset vypořádat. Následně bude plán schválen definitivně.

Komora naopak změny odmítá s tím, že se současný návrh strategického plánu projednával více než rok jak se zemědělskou, tak s nezemědělskou veřejností. „Následně jej v řádném termínu na konci října schválila vláda s tím, že Evropská komise stanovila jako nejzazší termín konec letošního roku. Změny provedené těsně před odesláním Evropské komisi bez další potřebné diskuse se samotnými zemědělci by podle našeho názoru mohly mít vážné dopady na fungování agrárního sektoru v ČR,“ uvedl prezident komory Jan Doležal. Za zásadní považuje, aby bylo spolufinancování Programu rozvoje venkova na 65 procentech, pokud by bylo nižší, nebude podle něj možné plnit ekologické požadavky EU. „Současně souhlasíme s původně navrženou výší redistributivní platby na úrovni deseti procent, čímž ve výsledku dosáhneme vyšší podpory menších zemědělců bez extrémního dopadu na podniky, které se v ČR věnují stále ohroženější živočišné a speciální rostlinné výrobě,“ dodal. Komora také odmítá zavedení limitů pro dotace pro farmu, tzv. zastropování.

Autor: ČTK

Zdroj: ČTK