Na náhradách škod způsobených zvláště chráněnými živočichy, jako jsou vydra, vlk nebo kormorán, vyplatil letos Liberecký kraj chovatelům přes 1,564 milionu korun, o pětinu víc než loni. Největší škody zůstaly po kormoránech, překročily 900.000 korun. Bezmála 630.000 korun vyplatil kraj za ovce a dobytek, které roztrhali vlci, o polovinu víc než loni. Kraj nevyplácí peníze ze svého, náhrady poskytuje ministerstvo financí, řekl krajský radní pro životní prostředí Václav Židek (Piráti).

Od příštího roku by se měl systém zjednodušit. „Teď, když vznikne škoda, musí to majitel nahlásit, přijede někdo z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), kdo ověří, že škoda byla opravdu způsobena zvláště chráněným živočichem. Pak to nahlásí kraji, ten to připraví k projednání do rady a zastupitelstva, takže to trvá měsíce. Pak to vyplatí stát nám a my to vyplatíme tomu poškozenému. Teď se to zjednoduší, když to ověří AOPK, tak to rovnou předá na ministerstvo, a to kompenzaci vyplatí rovnou poškozenému,“ popsal změnu systému Židek.

Před koncem roku schvaloval kraj desetitisícové náhrady škod například za dvě roztrhané ovce a dvě jehňata chovatelce v Křižanech na Liberecku nebo chovatelce z Jindřichovic pod Smrkem, které vlci zabili tele. Zvlášť škody způsobené vlky v posledních letech rostou, i když výše škod způsobených kormorány rybářům ještě zdaleka nedosahují. První náhrady za škody způsobené vlkem vyplatil kraj v roce 2015, tehdy to bylo 6000 korun, letos už více než stonásobek.

Vlci se v Libereckém kraji vyskytují už několik let. V roce 2014 je potvrdily fotopasti v oblasti CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, zhruba ve stejné době se objevily informace o jejich výskytu i v oblasti Jizerských hor a Frýdlantska. Fotopasti tam ale jejich výskyt potvrdily až loni v říjnu, potvrzený je jejich výskyt i v Českém Švýcarsku. V minulosti napadli vlci několikrát stáda ovcí na Frýdlantsku a majitelům způsobili velké škody. Podle chovatelů ztrácejí plachost a člověka se nebojí.

Podle zákona mají chovatelé nárok na náhradu škody způsobenou také bobrem evropským, medvědem hnědým, rysem ostrovidem a losem evropským. Většina z nich ale v Libereckém kraji nežije, poprvé letos vyplatil kraj odškodnění za ryby prokazatelně odlovené vydrou říční. V případě vlka lze také čerpat dotace na ochranu stád. „Zkušenosti z Německa ukazují, že dobré zabezpečení dokáže odvrátit 80 až 95 procent vlčích útoků. Snažíme se vysvětlit, že klíčové je, aby si vlci nezvykli chodit do ohrad,“ řekl již dříve ředitel AOPK František Pelc.

Přehled vyplacených náhrad za škody způsobné zvláště chráněnými živočichy (Kč)

Druh2018201920202021
vlk197.690306.906392.671629.786
kormorán0376.345929.769903.817
vydra00030.589
celkem197.690683.2511,322.4401,564.192

Autor: Liberecký kraj

Zdroj: ČTK