Město Pardubice má nový školský web, doprovází ho strategie do roku 2030. Má pomoci efektivnímu rozvoji mateřských a základních škol, které magistrát zřizuje. Novinářům to dnes řekli zástupci radnice. Školy mají mít podle strategie dostatečnou kapacitu, kvalitní zázemí, kde se žáci cítí dobře, a také vzdělané a správně motivované zaměstnance.

Pod úspěšnou školou si osobně představuji děti, které se do pardubické mateřské, základní školy, těší. Zažívají podnětné prostředí, pedagog je jim partnerem, mentorem, ke kterému mají důvěru,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD). Dodal, že jeho definice je cílem, kterého chce město dosáhnout.
Strategie s webem vznikala od června 2019. Vypracovala ji společnost AQE advisors. Město jí zaplatilo 450.000 korun. „Při přípravě strategie jsme spolupracovali participativním způsobem. Navržené cíle vycházejí z výzkumu více než 9000 respondentů. Kromě ředitelů, pedagogických i nepedagogických pracovníků byli zapojeni i žáci a jejich rodiče,“ řekl odborný garant firmy Jan Havránek.
Výzkumníci chtěli znát upřímný názor na školství ve městě, proto byl dotazník anonymní. U žáků od pátých tříd, kteří směli odpovídat, byla návratnost dotazníků přes 90 procent.

„Potřebujeme vědět, jak děti školu vnímají, čemu dávají prioritu. To samé rodiče, kvalita a prestiž jsou faktory, podle kterých se rozhodují, kam dají dítě do školy. Ještě jsme se nesetkali s tak pozitivní odpovědí všech zájmových skupin. Základní aspekt je modernizovat školství, zavádět nové formy výuky, zmenšovat třídy, podporovat alternativní formy výuky a dát školství větší prestiž,“ řekl Havránek.

Pandemie například posílila potřebu konektivity tříd, zvyšování digitální a mediální gramotnosti. Výzkumníci pracovali s různými daty, co se ale podle Havránka měřit nedá, je kvalita výuky kvůli proměnlivosti skupin, každá třída je složením žáků a jejich nadáními jiná.
„Jsou školy, které jdou po kvalitě a nevěnují pozornost komplexitě vzdělávání. Zaměřili jsme se měření soft faktorů, ale v rámci tvrdých dat se věnujeme ekonomickým parametrům, kolik máme žáků, jaká je obsazenost tříd, kolik dáváme vzdělávání, do informačních technologií, jak vycházejí parametry na žáka. Z toho poznáme, jestli Pardubice trend udávají nebo následují,“ řekl Havránek.
Jedním z cílů školské strategie je, aby bylo dost míst v mateřských a základních školách. Pardubice jsou jedno z měst, které má podle Havránka největší dynamiku růstu, lze proto předpokládat, že lidé se do Pardubic budou stěhovat.

V současnosti jsou školy obsazené přes 90 procent. Obecný trend je snižovat podíl žáků ve třídách, toho docílíme jedině tak, že vybudujeme dostatečnou kapacitu,“ řekl Havránek.
Z výzkumu podle něj vyplynuly spíš superlativy, snad jediným mírným rizikem je, že školy nemusí zvládat nové trendy, nové metody výuky. „Je potřeba, aby ředitelé, pedagogové byli schopní trendy následovat,“ řekl Havránek. Školský web prezentuje všechny MŠ a ZŠ zřizované městem, je na něm mapa, aktuality, akce nebo zhotovená strategie.

Zdroj: ČTK