Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vyhlašuje sedm výzev k podávání návrhů na vytvoření nových Evropských tematických center (ETC) na podporu implementace strategie EEA-EIONETTermín pro podání je nejpozději do 29. dubna 2021.Evropská tematická centra budou zřízena jako konsorcia s víceletými rámcovými dohodami o partnerství na období od roku 2022 do roku 2026. Jedná se o následující ETC: Biodiversity and Ecosystems, Climate change adaptation and LULUCF, Climate change mitigation, Data integration and digitalisation, Human health and environment, Circular economy and resource use, Sustainability trends, prospects and responses. ETC jsou konsorcia odborných institucí ze zemí EEA, schválené řídící radou EEA na základě výsledků celoevropského výběrového řízení. Fungují jako odborné rozšíření EEA v konkrétních oblastech. Jednotlivá ETC mají na starosti sběr dat, jejich správu a analýzu, stejně jako provádění konkrétních úkolů uvedených ve víceletém pracovním programu (MAWP) EEA a ročním pracovním programu (AWP) EEA. Zdroj a více informací zde.