…a další odpovědi se dočtete ve Zpravodaji ochrany lesa 2020. Jedná se o publikaci útvaru ochrany lesa VÚLHM vydávaná v rámci pověření MZe – „Lesní ochranná služba“. Ve Zpravodaji si můžete přečíst např. odborné články s názvem: Nahodilé těžby a abiotická poškození v roce 2019 (doc. Ing. Šrámek V., Ph.D., Ing. Novotný R., Ph.D.), Hlavní problémy v ochraně lesa v Česku v roce 2019 a prognóza na rok 2020 (Ing. Bc. Lubojacký J., Ph.D. a kol) nebo Novinky v ochraně lesa (Ing. Zahradníková M., doc. Ing. Zahradník P., CSc.).  Celé číslo je ke stažení zde.

Autor: ekoosveta.cz