Do konce února (a někdy i déle) jsou vypsané výzvy OPŽP podporující ochranu ŽP. Některé jsou cílené pro obce, jsou však programy (více GRANTY a DOTACE), které jsou vhodné jak eko organizace, fyzické osoby nebo podnikatelé. Jako příklady výzev lze uvést: posílení biodiverzity, ochrana národně významných území a další. Stručný souhrn výzev je zde, nebo na webových stránkách OPŽP.