Mokřady se zásadně podílejí na koloběhu vody v přírodě, pozitivně ovlivňují podnebí, zmírňují dopady klimatických změn a zároveň poskytují domov a potravu mnoha vzácným druhům rostlin a živočichů. Nenahraditelnou úlohu mokřadů a vody v krajině, jejich význam a nezbytnost ochrany nejen u nás a v Evropě, ale i na celém světě, připomíná Světový den mokřadů. Více si o tomto dnu včetně odpovědi na otázky: kolik světových druhů živočichů žije a množí se v mokřadech, dočtete ZDE.