Jarní organizované akce museli v roce 2020 organizátoři z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko bohužel odvolat (přitom před vyhlášením nouzového stavu měli zaregistrováno rekordních 2400 úklidů). V době nouzového stavu tak proběhl alespoň tzv. digitální úklid, motivovaný tím, že zbytečná virtuální data mají překvapivě velký dopad v reálném světě, zejména na spotřebu energie (potažmo emise CO2). Na podzim pak proběhlo 737 organizovaných akcí, většina z nich v rámci Celosvětového úklidového dne 19. září. 

Na jaře tohoto roku proto dobrovolníky čeká o to větší kus práce. Hlavní termín akce se uskuteční již na konci března, konkrétně v sobotu 27.3.2021 a vítán bude každý, kdo hodlá přiložit ruku ke společnému úklidu, ať už organizovaně, či individuálně. Více informací ZDE.

Více info na:  PROTEXT-ČTK