Nové programové období Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (OPŽP) přinese České republice na zkvalitňování životního prostředí z evropských fondů zhruba 61 miliard korun. Vláda počátkem října schválila programový dokument, avšak nadále pokračuje vyjednávání s Evropskou komisí. Program bude financován z fondů EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti (FS).

Specifické cíle OPŽP 2021 – 2027 – ZDE.

Autor: SFŽP / Ekoosvěta