Skvělá nabídka několika programů, které pořádá Ekocentrum Skřítek z. s. Pro žáky ve věku 7–14 let (výjimky lze domluvit). Cena: zdarma (hrazeno z dotace v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016348, projekt s názvem „Zájmové vzdělávání nás baví!“). Oběd v programu zahrnut není, pokud se nedomluvíme s účastníky jinak. Dopolední program od 8.30 do 12.30 hod. Seznam všech programů ZDE.   

Autor: ekocentrum Skřítek